Later als je Bigband

De website als reklamefolder voor opdrachtgevers en een multimedia presentatie van de band op één platform. De Later als je Bigband heeft een nieuwe website laten ontwikkelen die volledig responsive is en evenementen aanbiedt op basis van structured-data.

Samenstelling opdracht

De opdracht bestond uit de volgende onderdelen:

#1 - Realisatie van de website

De website is opnieuw gebouwd en is het online visitekaartje van de band. De website wordt ingezet als onderdeel van marketing van de band. Op de website is het mogelijk om op basis van de evenementenmodule optredens weer te geven en oude optredens te bekijken.

Lees meer informatie over Web development